Zegening

De priester zegent de ogen, oren, mond en handen en daarmee alle ledematen van de dopeling, opdat hij geheel in dienst mag staan van Gods Koninkrijk.

zegening.jpg (32977 bytes)