Zalving met Chrisma

"God de Vader van onze Heer Jezus Christus, (.enz....). Hij zalft je door het heilzame Chrisma, zoals Christus is gezalfd tot Koning, Priester en Profeet. Moge jij zo als lidmaat van zijn Lichaam voor altijd delen in het eeuwige leven. Amen."

zalving.jpg (28532 bytes)