Voorbeden

Familieleden spreken de voorbeden uit.
Betrokkenheid en aktieve deelname van de ouders, peter en meter, familie en vrienden zijn van belang. Ook in de verdere opvoeding.

voorbeden.jpg (37284 bytes)