Ontsteken van de doopkaars

De vader ontsteekt de doopkaars van de dopeling aan de paaskaars. Daarbij bidt de priester: "Ontvang het Licht van Christus en geef het door in je leven en je handelen, voor God en je medemensen."

doopkaars2.jpg (18745 bytes)                    doopkaars1.jpg (22546 bytes)