Handoplegging

"De kracht van Christus de Heiland, moge je sterken. Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen, Amen."

handoplegging.jpg (30185 bytes)