In processie naar het altaar

Lichtjes zijn ontstoken, die de aanwezige kinderen meedragen naar het altaar. Daar zal de dopeling over een aantal jaren bij de eerste H.Communie de tweede grote stap zetten binnen de geloofsgemeenschap. (Het Onze Vader wordt gebeden.)

processie.jpg (30107 bytes)