Jes. 49,16 - Zie, in mijn handpalmen heb ik u geschreven.

Naamgeving en zegening

"Beste ouders, jullie hebben je kind een naam gegeven. Daarmee zal het gekend en genoemd worden. In die naam zal het gedoopt worden."

naamgeving.jpg (22273 bytes)

Evangelie Marcus 10,13-16.
In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag zei Hij verontwaardigd: "Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnen gaan." Daarop omarmde Hij ze en zegende hen en legde hun de handen op.