Samen belijden we ons geloof!

"Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk dat wij met overtuiging belijden. In dit geloof wordt ....(naam).... gedoopt. Amen."

geloofsbelijdenis.jpg (32657 bytes)