Teksten uit de Bijbel over het Doopsel

Mc. 1,4. - Johannes doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.

Joh. 1,33. - Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken; Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest.

Hand. 1,5. - Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.

Rom. 6,3-5. - 3. Gij weet toch, dat de doop, waardoor wij n zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? 4. Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. 5. Zijn wij n met Hem geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding.